Naším cieľom je podporovať a zastrešovať všetky HPC aktivity na Slovensku. Od roku 2020 sa zasadzujeme o rozvoj HPC infraštruktúry, podporujeme projekty a investície a v úzkej spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC pracujeme na posilňovaní kompetencií a zručností v tejto oblasti. Chceme rozvíjať spoluprácu so slovenskými univerzitami, Slovenskou Akadémiou Vied a ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti HPC, HPC+ aplikácií a príbuzných odboroch.

Projekt slovenského superpočítača

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky počíta s vybudovaním národnej HPC infraštruktúry – superpočítača – pre NSCC, ktorá bude na konkurenčnej výkonnostnej úrovni v rámci európskeho priestoru a umožnila by rozsiahlejšie a efektívnejšie využívanie HPC+ technológií: vysokovýkonnej dátovej analytiky (HPDA), umelej inteligencie a strojového učenia (AI/ML) a pokročilých numerických simulácií slovenským používateľom. Slovensku sa tak môže podariť výrazným spôsobom posunúť vpred v oblasti HPC a digitalizácie vo všeobecnosti a tiež naštartovať ekosystém podporujúci akademický a súkromný vývoj, výskum a inovácie.