Projekt Superheroes 4 Science

Projekt Superheroes 4 Science plánuje predstaviť mladým generáciám High-performance computing (HPC), kritickú oblasť technológie, ktorá využíva superpočítače na riešenie zložitých problémov a vykonávanie výpočtovo náročných úloh. Cieľom projektu je vytvoriť rôzne interaktívne vzdelávacie materiály o HPC a dvoch súvisiacich novovznikajúcich oblastiach: umelej inteligencii a kvantovej výpočtovej technike. Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.