Členovia

Národné superpočítačové centrum vzniklo ako záujmové združenie právnických osôb 18.11.2020. Jeho zakladajúcimi členmi sú:

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. (CSČ SAV)

CSČ SAV a Výpočtové stredisko SAV sú doteraz jediným verejným poskytovateľom HPC prístupu a služieb na Slovensku. Od roku 2012 tím expertov CSČ SAV prevádzkuje a spravuje HPC systémy prístupné všetkým slovenským akademickým používateľom.

Ako člen NSCC zastupuje CSČ SAV Slovensko v európskych organizáciách PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) a EuroHPC JU (European High-Performance Computing Joint Undertaking) a projektoch, ktoré tieto organizácie zastrešujú. Aktívna účasť v medzinárodných projektoch umožňuje CSČ SAV byť súčasťou širšej odbornej komunity a zároveň partnerom v medzinárodných organizáciách, čo prináša výhody aj slovenským používateľom a partnerom.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

MIRRI SR v NSCC zastupuje štátnu správu a zároveň má pri projekte budovania národnej HPC infraštruktúry z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti rolu koordinátora. Tému rozvoja HPC tiež presadzuje v aktivitách na národnej úrovni so zreteľom na priemyselnú, technickú, regionálnu a sociálnu politiku.

Innovations for Digital Infrastructure (I4DI)

Innovations for Digital Infrastructure zo združenia NSCC vystúpilo v júli 2022.

Správna rada NSCC:

Mgr. Lukáš Demovič, PhD., Predseda správnej rady, CSČ SAV

Ing. Juraj Kubica PhD., MIRRI SR

Mgr. Michal Ivantyšyn, ITAPA

Mgr. Michal Číž, Podpredseda správnej rady, MIRRI SR

Zakladateľská zmluva: https://www.crz.gov.sk/data/att/2517630.pdf