Členovia

Národné superpočítačové centrum vzniklo ako záujmové združenie právnických osôb 18.11.2020. Jeho zakladajúcimi členmi sú:

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. (CSČ SAV)

CSČ SAV a Výpočtové stredisko SAV sú doteraz jediným verejným poskytovateľom HPC prístupu a služieb na Slovensku. Od roku 2012 tím expertov CSČ SAV prevádzkuje a spravuje HPC systémy prístupné všetkým slovenským akademickým používateľom.

Ako člen NSCC zastupuje CSČ SAV Slovensko v európskych organizáciách PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) a EuroHPC JU (European High-Performance Computing Joint Undertaking) a projektoch, ktoré tieto organizácie zastrešujú. Aktívna účasť v medzinárodných projektoch umožňuje CSČ SAV byť súčasťou širšej odbornej komunity a zároveň partnerom v medzinárodných organizáciách, čo prináša výhody aj slovenským používateľom a partnerom.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

MIRRI SR v NSCC zastupuje štátnu správu a zároveň má pri projekte budovania národnej HPC infraštruktúry z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti rolu koordinátora. Tému rozvoja HPC tiež presadzuje v aktivitách na národnej úrovni so zreteľom na priemyselnú, technickú, regionálnu a sociálnu politiku.

Innovations for Digital Infrastructure (I4DI)

Innovations for Digital Infrastructure je neziskové združenie pôsobiace v oblasti superpočítačov, veľkých dát, umelej inteligencie a vedeckého výskumu, založené s celkovým cieľom podporovať, vytvárať a zlepšovať inovácie a spoluprácu medzi lídrami v tomto odvetví. V NSCC je zástupcom súkromného sektora.

Správna rada NSCC:

Mgr. Lukáš Demovič, PhD., Predseda správnej rady, CSČ SAV

Ing. Juraj Kubica PhD., MIRRI SR

Mgr. Michal Ivantyšyn, ITAPA

Ing. Mário Virčík, InfraPartners Management LLP

Ing. Robert Cisár, Tachyum

Mgr. Michal Číž, Podpredseda správnej rady, MIRRI SR

Zakladateľská zmluva: https://www.crz.gov.sk/data/att/2517630.pdf