Kto môže získať prístup k HPC prostriedkom na Slovensku?

Akademické inštitúcie, verejná správa

Výskumníci zo slovenských univerzít, ústavov SAV, akademických pracovísk a inštitúcií verejnej správy môžu využívať výpočtové kapacity bezplatne. Potrebné je zaregistrovať sa na používateľskom portáli. Pred registráciou alebo kedykoľvek počas realizácie projektu sa môžete obrátiť na Národné kompetenčné centrum pre HPC, kde vám odborníci v prípade potreby poradia.

Súkromné firmy, tretí sektor

Prvým krokom je obrátiť sa na Národné kompetenčné centrum pre HPC. Odborníci Vám poskytnú bezplatné úvodné konzultácie a informácie o možnostiach prístupu a spolupráce. Vo všeobecnosti je možné využívať výpočtové prostriedky v rámci otvoreného výskumu a vývoja alebo za komerčných podmienok. Pre podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať TU.

Ako sa zaregistrovať?

Prístup k HPC je momentálne poskytovaný cez portál register.sivvp.sk.

Podrobne vysvetlený postup pri registrácii nájdete na userdocs.nscc.sk.

HPC systémy

CSČ SAV, v. v. i. momentálne prevádzkuje pre všetkých používateľov 2 HPC systémy, ktoré boli obstarané v rámci projektu SIVVP (OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1).

Ďalší systém s výkonom približne 800 TFlops je momentálne v procese verejného obstarávania vďaka projektu operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (ITMS 311071AKF2) a veríme, že tieto výpočtové kapacity budú prístupné pre používateľov do konca roku 2022.

Výpočtový klaster v Žiline:

 • Architecture: PPC64
 • Operating system: SLES 11.3 (ppc64)
 • Queueing system: Loadleveler

HW Overview

 • 18 x IBM Power 755/750 compute nodes
 • 2 x IBM Power 755 gpfs nodes
 • 1 x IBM Power 780 fat compute node

Compute Nodes

18 compute nodes:

 • Memory: 128 GB
 • CPU: IBM Power 7, 3.61 GHz, 32 cores, L1 cache 32+32 KB/core, L2 cache 256 KB/core, L3 cache 4 MB/core
 • Scratch disk space: 2.2 TB

1 fat compute node:

 • Memory: 1024 GB
 • CPU: IBM Power 7, 3.61 GHz, 32 cores, L1 cache 32+32 KB/core, L2 cache 256 KB/core, L3 cache 4 MB/core
 • Scratch disk space: 7.1 TB

Storage: GPFS network shared disk space, capacity: 88 TB

Network: 40 Gb/s Infiniband network

Výpočtový klaster v Košiciach:

 • Architecture: Intel x86-64
 • Operating system: CentOS 7.8
 • Queueing system: Slurm

HW Overview

 • IBM iDataPlex dx360 M3
 • Number of compute nodes: 56

Compute Nodes

32 nodes – comp[01-16,24-38]:

 • Memory: 48 GB
 • CPU: 2x 6 cores Intel Xeon L5640 @ 2,27GHz
 • Data storage: 2x 500 GB

14 nodes – comp[17-23,39-46]:

 • Memory: 48 GB
 • CPU: 2x 6 cores Intel Xeon L5640 @ 2,27GHz
 • GPU: 2x NVIDIA Tesla M2070 6GB RAM, 448 CUDA cores
 • Data storage: 2x 500 GB

10 nodes – comp[47-56]:

 • Memory: 64 GB
 • CPU: 2x 8 cores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
 • GPU: NVIDIA Tesla K20 5GB RAM, 2496 CUDA cores
 • Data storage: 2 x 500 GB

Storage: Lustre network shared disk space, capacity: 26 TB

Network: 40 Gb/s Infiniband